การสอบปลายภาค ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกห้อง
กำหนดสอบปลายภาควันที่ 26 กันยายน 2556
เรื่องที่สอบ
1. สิทธิผู้บริโภค
2. สื่อโฆษณากับสุขภาพ
3. โรคติดต่อ
         – ไข้หวัด
         – ไข้หวัดใหญ่
         – ไข้หวัดใหญ่ 2009
         – ไข้หวัดนก
         – มาลาเรีย
         – ไข้เลือดออก
ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ 20 คะแนน

Posted on กันยายน 15, 2013, in .. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: